lanCreated with Sketch.

Mạng LAN / WLAN

Ứng dụng mạng LAN/WAN là giải pháp kết nối và sử dụng tài nguyên IT của doanh nghiệp toàn diện giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, linh hoạt trong sử dụng trao đổi bảo mật thông tin nội bộ. MKAPlus cung cấp hệ thống mạng LAN/WAN có đầy đủ các thành phần cần thiết cho liên kết và định tuyến dữ liệu, truyền dẫn, chia tải, thiết bị bảo mật, giám sát và bảo trì hệ thống mạng liên tục.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

mka plus logo

Trụ sở

36/70/4 Nguyễn Gia Trí, P.25, Bình Thạnh​

Hotline

0946 711 969

Email

Hello@mkaplus.com