MAgic ServerCreated with Sketch.

Ảo Hóa Máy Chủ

Giải pháp ảo hóa máy chủ do MKAPlus luôn đạt được độ tin cậy cao, tinh gọn hệ thống phần cứng, đơn giản hóa việc quản lý hạ tầng, tiết kiệm được chi phí quản lí vận hành đến 50%. Có hai hình thức ảo hóa máy chủ để lựa chọn gồm hosted và bare-metal hoạt động với cơ chế chung là từ một máy vật lý đơn lẻ có thể tạo ra nhiều máy ảo độc lập về nguồn hệ thống, hệ điều hành riêng, và các ứng dụng riêng bảo vệ dữ liệu một cách hiệu quả, khôi phục dữ liệu nhanh chóng, dễ dàng.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN